Prenova stavb – prikaz primerov dobre prakse

V zadnjem obdobju so še posebej aktualne teme, povezane z energijo za delovanje stavbe v luči…

Tuji primeri celovite prenove – H2020 HEART

EU projekt HEART Obzorje 2020 (https://heartproject.eu/) predlaga način enostavne celostne prenove…

Spletna usposabljanja “MedZEBinarji”

V projektu HAPPEN so na voljo spletna usposabljanja “MedZEBinarji” za celovito prenovo stavb v…

Pilotni projekti Eko sklada

Po drugi strani so se tudi v okviru različnih evropskih programov izvajali projekti, ki so skušali…