Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb, sejem Megra, 8.marec 2023

Znak kakovosti v graditeljstvu – razpis 2023

Objavljen je nov razpis Znak kakovosti v graditeljstvu 2023

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata

Okna in vrata sodijo med zunanji ovoj stavbe in so eden izmed ključnih elementov na poti v podnebno…

Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse

Spremljevalni dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite prenove…

Prenova stavb – prikaz primerov dobre prakse

V zadnjem obdobju so še posebej aktualne teme, povezane z energijo za delovanje stavbe v luči…