Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb, sejem Megra, 8.marec 2023

Znak kakovosti v graditeljstvu – razpis 2023

Objavljen je nov razpis Znak kakovosti v graditeljstvu 2023

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata

Okna in vrata sodijo med zunanji ovoj stavbe in so eden izmed ključnih elementov na poti v podnebno…

Prenova stavb kulturne dediščine – primeri iz prakse

Spremljevalni dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite prenove…

Prenova stavb – prikaz primerov dobre prakse

V zadnjem obdobju so še posebej aktualne teme, povezane z energijo za delovanje stavbe v luči…

Tuji primeri celovite prenove – H2020 HEART

EU projekt HEART Obzorje 2020 (https://heartproject.eu/) predlaga način enostavne celostne prenove…

Spletna usposabljanja “MedZEBinarji”

V projektu HAPPEN so na voljo spletna usposabljanja “MedZEBinarji” za celovito prenovo stavb v…

Pilotni projekti Eko sklada

Po drugi strani so se tudi v okviru različnih evropskih programov izvajali projekti, ki so skušali…

Tukaj pride naslov dogodka

Po drugi strani so se tudi v okviru različnih evropskih programov izvajali projekti, ki so skušali…

Tukaj pride naslov novice

Po drugi strani so se tudi v okviru različnih evropskih programov izvajali projekti, ki so skušali…

Celovita energetska prenova stavb, Gradbenik 4, 2020

Po drugi strani so se tudi v okviru različnih evropskih programov izvajali projekti, ki so skušali…