Termin
16., 17. in 18. december 2020

Namenjeno
Predstavnikom lokalnih skupnosti, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Širša, energijska in protipotresna prenova stavb

Usposabljanje bo potekalo v sredo, 16. decembra, in četrtek, 17. decembra 2020, med 9:00 in 15:30 ter v petek, 18. decembra 2020, med 9:00 in 14:00 uro v e-obliki.

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov.

         
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si

S tokratnim usposabljanjem (U6-1) želimo nasloviti izzive širše prenove stavb. Danes je poudarek predvsem na energijski prenovi, saj je ta zaradi mednarodnih podnebno energetskih zavez najbolj izpostavljena in tudi finančno podprta. Posledično se v praksi  izvajajo le določeni ukrepi, prenova je neusklajena, nekatere bistvene zahteve ostajajo prezrte. V našem skupnem interesu je, da so stavbe v svoji celotni življenjski dobi tudi varne, učinkovite, uporabne in kakovostne. Gradbeni zakon določa te bistvene zahteve: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,  varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov ter kot osmo še trajnostno rabo naravnih virov.

Statična nosilnost in potresna odpornost sta gotovo med prvimi lastnostmi, na katere je treba opozoriti pri načrtovani prenovi. Kje so ovire, da utrditvi stavb in povečanju potresne odpornosti posvečamo premalo pozornosti? Ali v pomanjkanju sredstev, v zakonodaji, v organiziranosti akterjev, informiranosti investitorjev, znanju inženirjev ali preveč invazivnih, nedorečenih tehnoloških rešitvah? Kaj bi morali izboljšati, da bi bil naš stavbni fond ne le energijsko učinkovit in razogljičen, pač pa tudi varen, uporaben glede na namen in odporen na ostrejše razmere v okolju (vključno z naravnimi in drugimi nesrečami)?

Udeleženci se bodo seznanili z aktualno zakonodajo, politiko in strategijami ter z novostmi in izzivi na področju širše prenove stavb. Spoznali bodo usmeritve za prenovo, kjer se prioritete določajo na podlagi dobrega gospodarjenja s stavbami in stroškovne učinkovitosti ter z zadostitvijo vseh bistvenih zahtev za gradbene objekte, vključno z načeli varovanja kulturne dediščine. Pridobili bodo znanje o pomanjkljivosti stavb, problemih zaradi dotrajanosti, propadanja, nepravilnih detajlov izvedbe, pod-dimenzioniranosti stavb ter na drugi strani o dobri praksi širše prenove stavb, sistemskih rešitvah, sprožilcih in spodbujevalcih prenove pri nas in v sosednjih državah.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja ter vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Program

Usposabljanje z oznako U6-1 obsega 21 šolskih ur in poteka po programu:

1. dan – sreda, 16. december 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:15 Registracija udeležencev 
9:15 – 9:30 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor Patricija Muršič, MOP

Dr. Boris Sučić, IJS

9:40 – 9:50 Nagovor stanovskih združenj Mag. Črtomir Remec, IZS

Tomaž Krištof, ZAPS

9:50 – 10:00 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
10:00 – 10:30 Potresna odpornost in prenova stavb Saša Galonja, MOP
10:30 – 11:00 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE ter aktualni finančni mehanizmi Mag. Erik Potočar, MzI
11:00 – 11:15 Odmor 
11:15 – 11:45 Terminologija prenove Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11:45 – 12:15 Ali je treba v Republiki Sloveniji krepiti potresno odpornost skupnosti? Prof. dr. Matjaž Dolšek,

UL – FGG

12:15 – 12:45 Prenova stavb po meri ljudi Izr. prof. Mihael Dešman,

UL-FA / ZAPS

12:45 – 13:30 Odmor za kosilo
13:30 – 14:15 Prenova stavb in načela trajnostne gradnje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
14:15 – 14:45 Pogled inženirske stroke na prenovo stavb Dejan Prebil, IZS
14:45 – 15:30 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. del – četrtek, 17. december 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 –9:05 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:05 – 10:00 O potresu in prenovi stavb Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
10:00 – 10:30 Stavbe kulturne dediščine in širša prenova Tatjana Adamič, ZVKDS
10: 30 – 11:15 LMM – obnova stavbne kulturne dediščine Karel Pollak, MOL
11:15 – 11:30 Odmor   
11:30 – 12:30 *Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings – JRC project REBUILD Georgios Tsionis, PhD,

Konstantinos Gkatzogias, PhD,

EU Commisson JRC

12:30 – 13:00 Projekti celovite prenove stavb Tomaž Krištof, Studio Krištof
13:00 – 13:45 Odmor za kosilo
13:45 – 14:45 Požarna varnost Milan Hajdukovič, SZPV
14:45 – 15:15 Upoštevanje potreb funkcionalno oviranih pri prenovi stavb Andreja Albreht, Zavod dostop
15:15 – 15.30 Interaktivni del Dr. Samo Gostič,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

3. dan – petek, 18. december 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:05 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:05 – 9:50 Primeri sistemskih rešitev organizacije popotresne obnove doma in v tujini Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
9:50 – 10:45 **Povezovanja energetske in potresne prenove na Hrvaškem in izkušnje po potresu v Zagrebu Izr. prof. dr. Josip Atalić,

Univerza v Zagrebu

10:45 – 11:15 Prenova stavbne dediščine v Tržiču Staš Kos, LEAG
11:15 – 11:30 Odmor
11:30 – 12:30 *Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings Prof. Francesca DaPorto, PhD,

Univerza v Padovi

12:30 – 13:15 Primeri protipotresne prenove Dr. Bruno Dujić, CBD
13:15 – 13:45 Primer protipotresne utrditve in energetske prenove večstanovanjske stavbe Dr. Samo Gostič, dr. Blaž Dolinšek in Marko Jaćimović, GI ZRMK
13:45 – 14:00 Interaktivna del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Opomba: *predavanji bosta potekali v angleščini in ** v hrvaščini, prevodi niso zagotovljeni.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava na usposabljanje

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka, predvsem pa dostopa do učnega gradiva, dodatnih informacij in izpita prijavite preko spletne prijavnice zgoraj najkasneje do ponedeljka, 14. decembra 2020.

Vpis v spletno učilnico

Prijavljeni udeleženci so 15.12.2020 prejeli v e-poštni nabiralnik podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku usposabljanja v e-obliki preko e-pošte. Prosimo preverite tudi nabiralnik za vsiljeno/spam/nezaželeno pošto in označite, da je naša pošta varna.

Kreditne točke ZAPS in IZS

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali na ZAPS. Informacija o številu dodeljenih točk bo posredovana naknadno.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji IZS za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev ob upoštevanju splošnih navodil IZS za e-usposabljanje.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Več na www.care4climate.si