Obiščite učilnico

Spletna učilnica

Kazalniki trajnostne gradnje so predstavljeni v izhodiščni slovenski študiji »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izdelala GI ZRMK in ZAG. Na podlagi rezultatov primerjave obstoječih mednarodnih sistemov ocenjevanja trajnostne gradnje in ocene možnosti prenosa posameznega sistema glede na slovensko zakonodajno okolje, so izdelovalci pripravili predlog nabora kriterijev ter predlog akcijskega načrt za vpeljavo sistema trajnostnih kazalnikov.