Usposabljanje deležnikov stavbnega sektorja na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov in zelenih tehnologij

Do leta 2026 bo organiziranih 36 usposabljanj za več skupin deležnikov, katerih usposobljenost je ključna za usklajeno in usmerjeno pripravo in izvedbo prenove stavbnega fonda. Usposabljanja so namenjena strokovni javnosti – spodbujevalcem prenove, kot so: lastniki javnih, stanovanjskih in nestanovanjskih, arhitekti, inženirji, načrtovalci, nadzorniki, inšpektorji, izvajalci, energetski svetovalci, konzultanti, pregledniki, pogodbeniki, upravljavci stavb javnega sektorja, upravniki večstanovanjskih stavb, predstavniki finančnih inštitucij in odločevalci, torej vsi, ki lahko v procesu prenove vplivajo na kakovostne tehnične rešitve in trajnostni vidik prenove.

Seznam interesentov

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:

Seznam interesentov

bodoča usposabljanja • e-oblika

Vpišite se na seznam interesentov in ob objavi novega usposabljanja vas bomo povabili k prijavi.

Seznam interesentov

Pretekla usposabljanja

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:

16. – 18. december 2020 • e-oblika

S tokratnim usposabljanjem (U6-1) želimo nasloviti izzive širše prenove stavb. Danes je poudarek predvsem na energijski prenovi, saj je ta zaradi mednarodnih podnebno energetskih zavez najbolj izpostavljena in tudi finančno podprta. Posledično se v praksi izvajajo le določeni ukrepi, prenova je neusklajena, nekatere bistvene zahteve ostajajo prezrte.

  • Seznanili se boste z aktualno zakonodajo, politiko in strategijami ter z novostmi in izzivi na področju širše prenove stavb.
  • Spoznali boste usmeritve za prenovo, kjer se prioritete določajo na podlagi dobrega gospodarjenja s stavbami in stroškovne učinkovitosti ter z zadostitvijo vseh bistvenih zahtev za gradbene objekte, vključno z načeli varovanja kulturne dediščine.
  • Pridobili boste znanje o pomanjkljivosti stavb, problemih zaradi dotrajanosti, propadanja, nepravilnih detajlov izvedbe, pod-dimenzioniranosti stavb ter na drugi strani o dobri praksi širše prenove stavb, sistemskih rešitvah, sprožilcih in spodbujevalcih prenove pri nas in v sosednjih državah.
VečPrijavite se