LIFE IP CARE4CLIMATE

Gradbeni inštitut ZRMK sodeluje v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je večletni (2019–2026) integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Več o projektu: https://www.care4climate.si/sl