Termin
Sreda, 6. marec 2024, med 9.00 in 13.45, v dvorani Urška 1 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
Torek, 12. marec 2024, med 9:00 in 14:50, v e-obliki (preko ZOOM-a),
Petek, 15. marec 2024, med 10:00 in 13:15 na Gospodarski zbornici Slovenije s terenskim ogledom in
Sreda, 20. marec 2024, med 10:00 in 15:00 uro v e-obliki (preko ZOOM-a.)

Namenjeno
Projektantom ter javnim in zasebnim investitorjem in strokovnjakom s tega področja, ki so ključni spodbujevalci čim hitrejše solarizacije stavb.

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo in v živo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Tokratno usposabljanje z oznako U5-5 obravnava naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE).  V letu 2024 so bile in še bodo uvedene številne novosti, na področju samooskrbe z električno energijo in tarifnim sistemom, ki bodo vplivale na način in obseg oskrbe stavb z energijo iz OVE.

Strokovnjaki iz različnih področij bodo predstavili in ovrednotili učinke novosti ter načine za optimizacijo oskrbe stavb z energijo iz OVE v skladu z veljavno zakonodajo in prihajajočo direktivo EPBD, iz katere izhaja nadomeščanje fosilnih goriv z razpršeno proizvodnjo energije iz OVE. Predstavljene bodo prilagojene in prihajajoče tehnologije, namenjene oskrbi stavb z (električno) energijo, za celoviti pristop pa bo poskrbela predstavitev tematike tudi z vidika požarne varnosti, nosilnosti konstrukcijskih in drugih elementov ob upoštevanju potresne odpornosti in posebnosti stavb kulturne dediščine in drugi vidiki trajnostne oskrbe stavb z energijo.

V spletni učilnici bo udeležencem na voljo učno gradivo, dodatne informacije, vabila na vsakoletna tematska srečanja in možnost virtualnega druženja. Prav tako bo v spletni učilnici omogočeno ocenjevanje kakovosti posameznih predavanj oz. predavateljev in usposabljanja pod oznako U5-5.

V okviru usposabljanja LIFE IP CARE4CLIMATE je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite energetske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise, programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb ter nenazadnje tudi večje zaupanje širše javnosti v usposobljene strokovnjake in verodostojnost njihovih nasvetov in informacij.

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanje z oznako U5-5 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

  1. dan: sreda, 6. marec 2024 – 5 šolskih ur v živo v dvorani Urška 1 na GR v LJ
Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:15 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja

LIFE IP CARE4CLIMATE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

9:15 – 9:20 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:20 – 9:25 Pozdravni nagovor Predstavnik, MOPE
9:25 – 10:15 URE in OVE – izzivi in priložnosti Mag. Erik Potočar, MOPE
10:15 – 10:30 Odmor
10:30 – 12:00 Oskrba stavb z električno energijo Prof. dr. Marko Čepin, FE – UL
12:00 – 12:15 Odmor
12:15 – 13:00 Ogrevanje s poudarkom na OVE P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
13:00 – 13:45 Fotonapetostne naprave za samooskrbo Rajko Leban, GOLEA
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Udeleženci usposabljanja prejmejo vstopnico za brezplačen ogled sejma DOM na Gospodarskem razstavišču, brezplačno parkiranje NI  zagotovljeno.

  1. dan: torek, 12. marec 2024 – 6 šolskih ur v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:40 Možnosti in postopek postavitve OVE naprave na stavbo Cvetko Fendre, VSŠ ŠC Velenje
10:40 – 10:50 Odmor
10:50 – 11:50 Tehnologije in lastnosti sončnih elektrarn Prof. dr. Marko Čepin, FE – UL
11:50 – 12:50 Požarna varnost pri napravah OVE Milan Hajdukovič, SZPV
12:50 – 13:30 Odmor za kosilo
13:30 – 14:00 Izsledki raziskave REUS o rabi OVE v gospodinjstvih Rajko Dolinšek, Informa Echo
14:00 – 14:50 Naprave OVE in nosilnost konstrukcije Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: petek, 15. marec 2024 – 4 šolske ure v živo na GZS v dvorani C in terenski ogled
Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 – 10:05 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
10:05 – 10:30 Kontaktna točka OVE Iztok Gornjak, Borzen
10:30 – 11:30 Primer načrtovanja in postavitve OVE naprave Mag. Jure Vetršek, IRI – UL
11:30 – 11:45 Odmor
11:45 – 13:15 Terenski ogled sončne elektrarne
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Za udeležence usposabljanja je zagotovljeno brezplačno parkiranje v garaži ali na zunanjih parkiriščih na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani.

 

  1. dan: sreda, 20. marec 2024 – 5 šolske ure v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 – 10:05 Uvod v četrti dan usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
10:05 – 11:15 Učinkovita raba omrežij David Batič, Agencija za energijo
11:15 – 12:00 Gradbeno prostorska zakonodaja za umeščanje OVE naprav v prostor Barbara Radovan
12:00 – 12:45 Odmor  za kosilo
12:45 – 13:45 Vloga vodikovih tehnologij za oskrbo stavb z energijo tbd
13:45 – 14:00 Odmor
14:00 – 14:45 Smernice za umeščanja sistemov OVE na stavbe in območja kulturne dediščine Dr. Tanja Hohnec, ZVKDS
14:45 – 15:00 Interaktivni del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Vsebinsko sta usposabljanje pod oznako U5-5 oblikovali izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, p. prof. dr. Henrik Gjerkeš in Neva Jejčič.

Organizacijo, koordinacijo in izvedbo usposabljanja vodi Neva Jejčič.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, kljub temu je zaradi organizacije in izvedbe usposabljanja obvezna prijava preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka, 4. marca 2024, do 17. ure.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 KT za prvi dan, in po 2 KT za vsak naslednji dan – sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika) v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Usposabljanje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2 Krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo.