Termin
Četrtek, 19. oktobra 2023, med 15.30 in 18.30 v e-obliki oz. preko ZOOM-a.
Petek, 20.oktober 2023, med 13:45 in 18:30 v živo v Termah Dobrna.
Sobota, 21. oktober 2023, med 8:00 in 15:00 v živo v Termah Dobrna s terenskim ogledom.
Ponedeljek, 6. novembra 2023, med 15:30 in 18:30 v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Namenjeno
Energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Tokratno usposabljanje z oznako U5-4 obravnava spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE) pri prenovi stavb in uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE (naprave OVE) s poudarkom na interakciji stavbe, naprav in sistemov  za doseganje celovitih učinkov. Predstavljene bodo novosti, usmeritve, politike, strateški in izvedbeni akti na ravni EU in pri nas ter nujnost gradnje in prenove stavb po načelu trajnosti in krožnosti. Podrobneje bodo orisane podnebne spremembe, zaradi katerih bi že morali ukrepati ter se prilagoditi novim podnebnim razmeram, predvsem pa spremeniti naš življenjski slog pri rabi in pridobivanju energije. Dotaknili se bomo izzivov in priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije in poglobili znanje in vedenje o oskrbi z OVE v prihodnje. Predstavljeni bodo še drugi pomembni vidiki: požarna varnost, nosilnost konstrukcijskih in drugih elementov ob upoštevanju potresne odpornosti, stanje zaključnih slojev (npr. kritina, tlaki), posebnosti stavb kulturne dediščine, izsledki raziskave REUS o rabi OVE v gospodinjstvih. V sklopu usposabljanja bo izveden terenski ogled s prikazom analize rabe energije in vračilne dobe naprave OVE na primeru enodružinske hiše, uvajanje novosti delovanja mreže ENSVET ter stanje in ukrepi za preprečevanje in omilitev energetske revščine.

V spletni učilnici bodo udeležencem na voljo učno gradivo, dodatne informacije, vabila na vsakoletna tematska srečanja in možnost virtualnega druženja. Prav tako bo v spletni učilnici omogočeno ocenjevanje kakovosti posameznih predavanj oz. predavateljev in usposabljanja pod oznako U5-4.

V okviru usposabljanja LIFE IP CARE4CLIMATE je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite energetske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise, programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb ter nenazadnje tudi večje zaupanje širše javnosti v usposobljene strokovnjake in verodostojnost njihovih nasvetov in informacij.

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki velja kot potrdilo o rednem usposabljanju svetovalcev mreže ENSVET, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Vabilo na usposabljanje U5-4

Usposabljanje z oznako U5-4 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

  1. dan: četrtek, 19. oktober 2023 – 3 šolske ure v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
15:30 – 15:40 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
15:40 – 16:00 Pozdravni nagovor Mag. Nives Nared, MOPE
16:00 – 16:30 Uvodni nagovor

Koncept vseživljenjskega učenja

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

16:30 – 17:00 OVE  –  novosti,  zakonodaja in finančni mehanizmi Mag. Erik Potočar, MOPE
17:00 – 17:15 Odmor
17:15 – 18:30 Trajnostna merila pri prenovi stavb

 

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: petek, 20.oktober 2023 – 6 šolskih ur v živo v Termah Dobrna
Ura Naslov predavanja Predavatelj
13:15 – 13:45 Prihod in registracija
13:45 – 14:00 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
14:00 – 14:30 Usposabljanje LIFE IP CARE4CLIMATE

in vloga energetskih svetovalcev mreže ENSVET

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

14:30 – 14:45 Pozdravni nagovor Mag. Mojca Vendramin, Eko sklad
14:45 – 15:45 Podnebne spremembe in OVE Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, BF UL
15:45 – 16:15 Odmor
16:15 – 17:00 Stavbe in ogljični odtis Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

17:00 – 17:30 Energetska revščina Sabina Rajšelj, Eko sklad
17:30 – 18:15 Tehnologije OVE in stroškovni vidik P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
18:15 – 18:30 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: sobota, 21. oktober 2023 – 7 šolskih ur v živo v Termah Dobrna
Ura Naslov predavanja Predavatelj
08:00 – 8:10 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:10 – 8:30 Novosti delovanja mreže ENSVET Tjaša Bandelj, Eko sklad
8:30 – 9:20 PV paneli na strehah in požarna varnost Milan Hajdukovič, SZPV
09:20 – 9:50 Obvladovanje pregrevanja stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

9:50 – 10:20 Odmor
10:20 – 11:20 Primer dobre prakse s predstavitvijo orodja PVGIS Jure Vetršek, IRI UL
11:20 – 12:00 Delavnica  – izzivi in ovire delovanja mreže ENSVET pri spodbujanju OVE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš,

Neva Jejčič, GI ZRMK

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  
13:00 – 15:00 Uvod v terenski ogled Neva Jejčič, GI ZRMK
Terenski ogled P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: ponedeljek, 6. november 2023 – 3 šolske ure v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
15:30 – 15:40 Uvod četrti dan usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
15:40 – 16:15 Kulturnovarstveni vidiki pri načrtovanju naprav OVE Domen Rus, ZVKDS
16:15 – 16:55 Naprave OVE in nosilnost konstrukcije Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
16:55 – 17:10 Odmor
17:10 – 18:00 PURES-3 in OVE Prof. dr. Sašo Medved, FS UL
18:00 – 18:20 Izsledki raziskave REUS o rabi OVE v gospodinjstvih Rajko Dolinšek, Informa Echo
18:20 – 18:30 Zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Vsebinsko sta usposabljanje pod oznako U5-4 oblikovali Neva Jejčič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Organizacijo, koordinacijo in izvedbo usposabljanja vodi Neva Jejčič.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna in dogodek je namenjen izključno energetskim svetovalcem mreže ENSVET. Kljub temu je obvezna prijava preko spletne platforme TRAJNOSTNAGRADNJA.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Usposabljanje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2 Krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo.