Prenova stavb - prikaz primerov dobre prakse

Dogodek je namenjen strokovnjakom s področja načrtovanja in izvedbe celovite energetske prenove stavb

Sejem MEGRA, petek, 22. aprila 2022, 10:00 -13:30, dvorana 2 na sejmišču Pomurski sejma v Gornji Radgoni, vstop prost.

Na poti v podnebno nevtralno družbo je eden izmed korakov čim hitrejše razogljičenje stavbnega fonda, saj so stavbe velik generator toplogrednih plinov v celotni življenjski dobi. Prenova stavb z upoštevanjem vidikov trajnostne gradnje je eden izmed ključnih pogojev za dosego zastavljenega cilja in ključen mehanizem blaženja podnebnih sprememb.

Na dogodku bodo predstavljeni strateški in drugi dokumenti na ravni EU in pri nas, povezani z razogljičenjem stavb, ter pastmi in izzivi, s katerimi se srečujemo pri načrtovanju in izvedbi celovitih energetskih prenov. Vsaka prenova je svojevrsten izziv za vpletene deležnike, saj ima vsaka stavba svoje zakonitosti, zahteve in omejitve.

VABILO

PRIJAVAZOOM PREDAVANJE

Program dogodka:

petek, 22. april 2022 – 10:00 – 13:30

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 O prenovi in razogljičenju stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

10:40 Spodbude Eko sklada Primož Krapež in Tea Pristolič,

Eko sklad

11:00 Energetska učinkovitost in visoka stopnja oskrbe z energenti z vidika energetske krize in vojne v Ukrajini Mag. Vekoslav Korošec,

GZS –  Združenje za inženiring

11:30 Razogljičenje energetike P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
12:15 Primera celovite energetske prenove javnih stavb Marko Rojs in Tomaž Robič,

ENERGAP

13:15 – 13:30 Razprava z druženjem Neva Jejčič, GI ZRMK
                                           Zaključek              
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do 21. aprila 2022 preko spletne prijave TUKAJ.