DO BREZEMISIJSKIH STAVB S TRAJNOSTNO GRADNJO IN PRENOVO (Gradbenik 3/2023)

Članek v reviji Gradbenik (3/2023) predstavlja zadnje postopke usklajevanja revizije Direktive EU o energijski učinkovitosti stavb (EPBD), ki jo pričakujemo v drugi polovici leta 2023.

Prenova EPBD bo prinesla velike spremembe pri obravnavi energijske učinkovitosti stavb s poudarkom na uporabi energije iz obnovljivih virov na, ob in v bližini stavbe, postavila minimalne standarde energijske učinkovitosti za celotni stavbni fond, prepisala gradnjo brezemisijskih novih stavb, poenotila na ravni EU energetsko izkaznico stavbe in postavila strožji okvir za pospešeno celovito prenovo stavb, najprej tistih, ki so energetsko najmanj učinkovite.

Ob tem je posebej izpostavljeno tudi izboljšanje potresne in požarne odpornosti, zdravo in prijetno notranje okolje, krožnost uporabljenih gradiv in obvladovanje ogljičnega odtisa stavbe v celotnem življenjskem ciklu. Glede na dejstvo, da moramo naš stavbni fond do leta 2050 preoblikovati v brezemisijskega, so pred nami zahtevne naloge.

Več v članku (Gradbenik 3 - 2023).


Tuji primeri celovite prenove - H2020 HEART

Tuji primeri celovite prenove - H2020 HEART

EU projekt HEART Obzorje 2020 (https://heartproject.eu/) predlaga način enostavne celostne prenove večstanovanjskih objektov in razvija programsko orodje (platforma v oblaku) za podporo strokovnjakom pri fazah odločanja pri prenovi stavb in upravljanju z energijo.

Prenova vključuje večnamenske montažne fasadne sisteme, univerzalne fotovoltaične ploščice (PV strešnike), visoko učinkovit zalogovnik toplote s fazno spremenljivimi snovmi v plastičnih kroglicah, pametne ventilatorske konvektorje, toplotno črpalko in krmilnik.

Spodnja posnetka predstavljata prenovo demonstracijskih objektov v Lionu (Francija) in Bagnolu (Italjia).


Spletna usposabljanja “MedZEBinarji”

Spletna usposabljanja “MedZEBinarji”

V projektu HAPPEN so na voljo spletna usposabljanja “MedZEBinarji” za celovito prenovo stavb v mediteranskem področju.

Namenjena so inženirjem, arhitektom in drugim strokovnjakom s področja energetske prenove stavb.

Vabljeni k ogledu!

Prijava na on-line MedZEBinar: https://medzeb-happen.eu/join-our-medzebinars/

Več informacij na povezavi: https://medzeb-happen.eu/latest-news/.


Pilotni projekti Eko sklada

Pilotni projekti Eko sklada

Eko sklad je letos v mesecu avgustu v okviru projekta Life Care4Climate objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma. Javna razpisa dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Vsi obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, saj bo na novih javnih razpisih sredstev dovolj le za nekaj pilotnih projektov, financiranih z novimi finančnimi instrumenti, bo pa spodbuda zanje precej višja. Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev).

Upravičene bodo stavbe z več kot 8 deli in več kot 8 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov). Pogoj bo izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna bo projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe. Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude:

  • do 40 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;
  • do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Skupna višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500.000 EUR in 1.500.000 EUR za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Za več informacij lahko pokličete na 01 241 48 25 ali pišete na tkovacic@ekosklad.si. Na voljo smo vam tudi, če bi se morda želeli v zvezi z javnima razpisoma z nami pogovoriti na sestanku (sporočite na mail tkovacic@ekosklad.si).


Celovita energetska prenova stavb, Gradbenik 4, 2020

Celovita energetska prenova stavb, Gradbenik 4, 2020

Strokovni članek z naslovom Celovita energetska prenova stavb, ki ga je pripravil GI ZRMK je bil objavljen v reviji GRADBENIK 4, april 2020 (str. 44-45).

Ogledate si ga lahko s klikom na sliko članka.