Prilagajanje gradnje in prenove stavb podnebnim spremembam

Dogodek bo potekal v sredo, 17. aprila 2024, med 9:00 in 12. uro v živo v dvorani 2 v okviru sejma MEGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni in preko ZOOM-a.

V zadnjem obdobju se soočamo s podnebnimi spremembami, zaostrenimi geopolitičnimi, družbeno-ekonomskimi in okoljskimi razmerami. Zaradi tega so na ravni EU in naše države na področju graditeljstva sprejeti različni mehanizmi, usmerjeni v razogljičenje, vzpostavitev krožnosti v celotni gradbeni verigi in povečanju odpornosti stavb.
Na dogodku bodo orisane politike, zaveze in ukrepi za zeleni prehod – od povečanja odpornosti stavb do izboljšanja njihove energijske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije (OVE) in uvajanja krožnosti. Pojasnjena bo zakonodaja s stališča pridobitve upravnih dovoljenj pri posegih v prostor, prenovah stavb in namestitvi OVE naprav na/ob stavbi ter priložnosti in izzivi zelenega prehoda z arhitekturno-prostorskega in inženirskega gledišča. Predstavljeni bodo finančni mehanizmi Eko sklada in kontaktna točka OVE ter mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah EU v skladu z Uredbo EU 956/2023 – CBAM.

Vabilo

Celoten posnetek dogodka po posameznih predavanjih je na voljo spodaj.

 

Program spremljevalnega dogodka: sreda, 17. april 2024, med 9:00 in 12:00 uro v hibridni obliki:

Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
9:00 Prihod udeležencev z registracijo in vključitvijo v ZOOM
9:15 Stavbe v zelenem prehodu Neva Jejčič, GI ZRMK
URE in OVE Mag. Erik Potočar, MOPE
Odpornost stavb na ekstremne dogodke Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Ukrepi krožnega razogljičenja graditvene verige vrednosti Jasmina Karba, MOPE
Upravna dovoljenja pri prenovah stavb in napravah OVE Marko Baša, UE Postojna
Grajeno okolje po meri ljudi Arh. Andrej Kalamar, Studio Kalamar
Načrtovanje stavb v luči podnebnih sprememb Eva Markun, Marbo okolje
»Obnovljiva krožnost« Prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
Učinkovita raba omrežij Mag. David Batič, Agencija za energijo
Kontaktna točka OVE Iztok Gornjak, Borzen
Subvencije in krediti za okoljske naložbe Valentin Odar, Eko Sklad
Ogljična prilagoditev na mejah EU Mag. Barbara Jančar Rozman, OOZ Kamnik
11:10 Okrogla miza – prilagajanje, izzivi in priložnosti gospodarstva na zeleni prehod:

predstavniki GZS in OZS ter prejemniki zelenega znaka ZKG

11:50 Razprava z zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.


Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije - naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (U5-5)

Termin
Sreda, 6. marec 2024, med 9.00 in 13.45, v dvorani Urška 1 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
Torek, 12. marec 2024, med 9:00 in 14:50, v e-obliki (preko ZOOM-a),
Petek, 15. marec 2024, med 10:00 in 13:15 na Gospodarski zbornici Slovenije s terenskim ogledom in
Sreda, 20. marec 2024, med 10:00 in 15:00 uro v e-obliki (preko ZOOM-a.)

Namenjeno
Projektantom ter javnim in zasebnim investitorjem in strokovnjakom s tega področja, ki so ključni spodbujevalci čim hitrejše solarizacije stavb.

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo in v živo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Tokratno usposabljanje z oznako U5-5 obravnava naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE).  V letu 2024 so bile in še bodo uvedene številne novosti, na področju samooskrbe z električno energijo in tarifnim sistemom, ki bodo vplivale na način in obseg oskrbe stavb z energijo iz OVE.

Strokovnjaki iz različnih področij bodo predstavili in ovrednotili učinke novosti ter načine za optimizacijo oskrbe stavb z energijo iz OVE v skladu z veljavno zakonodajo in prihajajočo direktivo EPBD, iz katere izhaja nadomeščanje fosilnih goriv z razpršeno proizvodnjo energije iz OVE. Predstavljene bodo prilagojene in prihajajoče tehnologije, namenjene oskrbi stavb z (električno) energijo, za celoviti pristop pa bo poskrbela predstavitev tematike tudi z vidika požarne varnosti, nosilnosti konstrukcijskih in drugih elementov ob upoštevanju potresne odpornosti in posebnosti stavb kulturne dediščine in drugi vidiki trajnostne oskrbe stavb z energijo.

V spletni učilnici bo udeležencem na voljo učno gradivo, dodatne informacije, vabila na vsakoletna tematska srečanja in možnost virtualnega druženja. Prav tako bo v spletni učilnici omogočeno ocenjevanje kakovosti posameznih predavanj oz. predavateljev in usposabljanja pod oznako U5-5.

V okviru usposabljanja LIFE IP CARE4CLIMATE je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite energetske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise, programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb ter nenazadnje tudi večje zaupanje širše javnosti v usposobljene strokovnjake in verodostojnost njihovih nasvetov in informacij.

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanje z oznako U5-5 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

  1. dan: sreda, 6. marec 2024 – 5 šolskih ur v živo v dvorani Urška 1 na GR v LJ
Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:15 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja

LIFE IP CARE4CLIMATE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

9:15 – 9:20 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:20 – 9:25 Pozdravni nagovor Predstavnik, MOPE
9:25 – 10:15 URE in OVE – izzivi in priložnosti Mag. Erik Potočar, MOPE
10:15 – 10:30 Odmor
10:30 – 12:00 Oskrba stavb z električno energijo Prof. dr. Marko Čepin, FE – UL
12:00 – 12:15 Odmor
12:15 – 13:00 Ogrevanje s poudarkom na OVE P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
13:00 – 13:45 Fotonapetostne naprave za samooskrbo Rajko Leban, GOLEA
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Udeleženci usposabljanja prejmejo vstopnico za brezplačen ogled sejma DOM na Gospodarskem razstavišču, brezplačno parkiranje NI  zagotovljeno.

  1. dan: torek, 12. marec 2024 – 6 šolskih ur v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:40 Možnosti in postopek postavitve OVE naprave na stavbo Cvetko Fendre, VSŠ ŠC Velenje
10:40 – 10:50 Odmor
10:50 – 11:50 Tehnologije in lastnosti sončnih elektrarn Prof. dr. Marko Čepin, FE – UL
11:50 – 12:50 Požarna varnost pri napravah OVE Milan Hajdukovič, SZPV
12:50 – 13:30 Odmor za kosilo
13:30 – 14:00 Izsledki raziskave REUS o rabi OVE v gospodinjstvih Rajko Dolinšek, Informa Echo
14:00 – 14:50 Naprave OVE in nosilnost konstrukcije Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: petek, 15. marec 2024 – 4 šolske ure v živo na GZS v dvorani C in terenski ogled
Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 – 10:05 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
10:05 – 10:30 Kontaktna točka OVE Iztok Gornjak, Borzen
10:30 – 11:30 Primer načrtovanja in postavitve OVE naprave Mag. Jure Vetršek, IRI – UL
11:30 – 11:45 Odmor
11:45 – 13:15 Terenski ogled sončne elektrarne
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Za udeležence usposabljanja je zagotovljeno brezplačno parkiranje v garaži ali na zunanjih parkiriščih na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani.

 

  1. dan: sreda, 20. marec 2024 – 5 šolske ure v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 – 10:05 Uvod v četrti dan usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
10:05 – 11:15 Učinkovita raba omrežij David Batič, Agencija za energijo
11:15 – 12:00 Gradbeno prostorska zakonodaja za umeščanje OVE naprav v prostor Barbara Radovan
12:00 – 12:45 Odmor  za kosilo
12:45 – 13:45 Vloga vodikovih tehnologij za oskrbo stavb z energijo tbd
13:45 – 14:00 Odmor
14:00 – 14:45 Smernice za umeščanja sistemov OVE na stavbe in območja kulturne dediščine Dr. Tanja Hohnec, ZVKDS
14:45 – 15:00 Interaktivni del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Vsebinsko sta usposabljanje pod oznako U5-5 oblikovali izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, p. prof. dr. Henrik Gjerkeš in Neva Jejčič.

Organizacijo, koordinacijo in izvedbo usposabljanja vodi Neva Jejčič.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, kljub temu je zaradi organizacije in izvedbe usposabljanja obvezna prijava preko spletne prijavnice najkasneje do ponedeljka, 4. marca 2024, do 17. ure.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 KT za prvi dan, in po 2 KT za vsak naslednji dan – sklop C (Tehnologija, materiali in tehnika) v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.

Usposabljanje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2 Krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo.


Novi svetovalci mreže Ensvet

Termin
Ponedeljek, 4.december, med 13.45 in 19.00 v živo, GZS, dvorana E
Torek – petek, 5. – 8. december, med 14.00 in 19.00 preko Zoom, povezava v spletni učilnici

Namenjeno
Kandidatom za energetskega svetovalca mreže ENSVET

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo in v živo v 3 tednih; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Tokratno usposabljanje je namenjeno kandidatom za svetovalce Ensveta.

Usposabljanje bo potekalo po naslednjem programu:

Program za 1 teden – 4. do 8. december 2023
1. dan, ponedeljek, 4. december 2023, med 13.45 in 19. uro, 6. šolskih ur
v ŽIVO, dvorana E na Gospodarski Zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
13:45 – 14:00 Registracija udeležencev
14:00 – 15:20 Terenski ogled VSS za Bežigradom – študijski primer Neva Jejčič, GI ZRMK
15:20 – 15:30 Odmor
15:30 – 16:00 Pozdravni nagovor s predstavitvijo delovanja Eko sklada Mag. Mojca Vendramin,
Eko sklad
16:00 – 16:15 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
16:15 – 17:00 Delovanje mreže ENSVET Tjaša Bandelj, Eko sklad
17:00 – 17:30 Predstavitev kontaktna točke za investitorje za naprave OVE Iztok Gornjak, Borzen
17:30 – 17:45 Odmor
17:45- 18:05 Programi in mehanizmi Eko sklada za občane in pravne osebe Tjaša Bandelj, Eko sklad
18:05 – 19:00 Energetska revščina Sabina Rajšelj, Eko slad
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
Udeleženci usposabljanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje v garaži ali na zunanjih parkiriščih GZS.
2. dan, torek, 5. december 2023, med 14. in 19. uro, 6. šolskih ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:10 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:10 – 15:30 Trdnost in stabilnost ter potresna odpornost stavb Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
15:30 – 15:45 Odmor
15:45 – 16:30 Temeljenje in odvodnjavanje Mag. Dušanka Brožič, GI ZRMK
16:30 – 17:15 Statična presoja pri prenovi stavb Mag. Anton Štampfl, GI ZRMK
17:15 – 17:30 Odmor
17:30 – 18:15 Plazovi in preventivni ukrepi ob naravnih nesrečah Mag. Katarina Žibret, GI ZRMK
18:15 – 19:00 Terminologija prenove Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
 3. dan, sreda, 6. december 2023, med 14. in 19. uro, 6. šolskih ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:05 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:05- 15:45 Osnove gradbene fizike Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
15:45 – 16:00 Odmor
16:00 – 17:00 Merjenje parametrov notranjega okolja Dr. Boštjan Podkrajšek,
Zavod za varstvo pri delu
17:00 – 17:45 Termografija Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
17:45 – 18:00 Odmor
18:00 – 19:00 Vpliv kakovosti notranjega okolja na zdravje Izr. prof. dr. Andreja Kukec,
Medicinska fakulteta – UL
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
 

 

4. dan, četrtek, 7. december 2023, med 14. in 19. uro, 6. šolskih ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:10 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:10 – 15:30 Pravno varstva kulturne dediščine in smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine Marija Režek Kambič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
15:30 – 15:45 Odmor
15:45 – 16:25 Novosti varstva dediščine in merila visokokakovostne kulture gradnje Mag. Barbara Žižič Baumgartner,
Ministrstvo za kulturo
16:25 – 17:00 Varstvo dediščine v luči mednarodnih dokumentov Tatjana Adamič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
17:00 – 17:15 Odmor
17:15 – 18:25 Vlaga v stavbah Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
18:25 – 19:00 Načrtovanje naprav OVE in vidiki kulturne dediščine Domen Rus, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
 5. dan, petek, 8. december 2023, med 14:00  in 18:45 uro, 5 2/3 ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:10 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:10- 15:30 Požarna varnost stavb in OVE Milan Hajdukovič, Slovensko združenje za požarno varnost
15:30 – 15:45 Odmor
15:45 – 16:30 Preventivni in omilitveni ukrepi za povečanje požarne odpornosti DDr. Aleš Jug, Slovensko združenje za požarno varnost
16:30 – 17:00 Evakuacijske in intervencijske poti Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varnost
17:00 – 17:15 Odmor
17:15 – 17:00 Baterije in požarna varnost DDr. Aleš Jug, Slovensko združenje za požarno varnost
18:00 – 18:45 Požarna varnost tehničnih sistemov in kurilnih naprav Milan Hajdukovič, Slovensko združenje za požarno varnost
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Vsebinsko sta usposabljanje oblikovali Neva Jejčič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Organizacijo, koordinacijo in izvedbo usposabljanja vodi Neva Jejčič.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna in dogodek je namenjen izključno kandidatom za energetske svetovalcee mreže ENSVET. Kljub temu je obvezna prijava preko spletne platforme TRAJNOSTNA GRADNJA.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Usposabljanje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2 Krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo.


Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije - spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (U5-4)

Termin
Četrtek, 19. oktobra 2023, med 15.30 in 18.30 v e-obliki oz. preko ZOOM-a.
Petek, 20.oktober 2023, med 13:45 in 18:30 v živo v Termah Dobrna.
Sobota, 21. oktober 2023, med 8:00 in 15:00 v živo v Termah Dobrna s terenskim ogledom.
Ponedeljek, 6. novembra 2023, med 15:30 in 18:30 v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Namenjeno
Energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Tokratno usposabljanje z oznako U5-4 obravnava spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE) pri prenovi stavb in uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE (naprave OVE) s poudarkom na interakciji stavbe, naprav in sistemov  za doseganje celovitih učinkov. Predstavljene bodo novosti, usmeritve, politike, strateški in izvedbeni akti na ravni EU in pri nas ter nujnost gradnje in prenove stavb po načelu trajnosti in krožnosti. Podrobneje bodo orisane podnebne spremembe, zaradi katerih bi že morali ukrepati ter se prilagoditi novim podnebnim razmeram, predvsem pa spremeniti naš življenjski slog pri rabi in pridobivanju energije. Dotaknili se bomo izzivov in priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije in poglobili znanje in vedenje o oskrbi z OVE v prihodnje. Predstavljeni bodo še drugi pomembni vidiki: požarna varnost, nosilnost konstrukcijskih in drugih elementov ob upoštevanju potresne odpornosti, stanje zaključnih slojev (npr. kritina, tlaki), posebnosti stavb kulturne dediščine, izsledki raziskave REUS o rabi OVE v gospodinjstvih. V sklopu usposabljanja bo izveden terenski ogled s prikazom analize rabe energije in vračilne dobe naprave OVE na primeru enodružinske hiše, uvajanje novosti delovanja mreže ENSVET ter stanje in ukrepi za preprečevanje in omilitev energetske revščine.

V spletni učilnici bodo udeležencem na voljo učno gradivo, dodatne informacije, vabila na vsakoletna tematska srečanja in možnost virtualnega druženja. Prav tako bo v spletni učilnici omogočeno ocenjevanje kakovosti posameznih predavanj oz. predavateljev in usposabljanja pod oznako U5-4.

V okviru usposabljanja LIFE IP CARE4CLIMATE je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite energetske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise, programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb ter nenazadnje tudi večje zaupanje širše javnosti v usposobljene strokovnjake in verodostojnost njihovih nasvetov in informacij.

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki velja kot potrdilo o rednem usposabljanju svetovalcev mreže ENSVET, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Vabilo na usposabljanje U5-4

Usposabljanje z oznako U5-4 obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

  1. dan: četrtek, 19. oktober 2023 – 3 šolske ure v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
15:30 – 15:40 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
15:40 – 16:00 Pozdravni nagovor Mag. Nives Nared, MOPE
16:00 – 16:30 Uvodni nagovor

Koncept vseživljenjskega učenja

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

16:30 – 17:00 OVE  –  novosti,  zakonodaja in finančni mehanizmi Mag. Erik Potočar, MOPE
17:00 – 17:15 Odmor
17:15 – 18:30 Trajnostna merila pri prenovi stavb

 

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: petek, 20.oktober 2023 – 6 šolskih ur v živo v Termah Dobrna
Ura Naslov predavanja Predavatelj
13:15 – 13:45 Prihod in registracija
13:45 – 14:00 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
14:00 – 14:30 Usposabljanje LIFE IP CARE4CLIMATE

in vloga energetskih svetovalcev mreže ENSVET

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

14:30 – 14:45 Pozdravni nagovor Mag. Mojca Vendramin, Eko sklad
14:45 – 15:45 Podnebne spremembe in OVE Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, BF UL
15:45 – 16:15 Odmor
16:15 – 17:00 Stavbe in ogljični odtis Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

17:00 – 17:30 Energetska revščina Sabina Rajšelj, Eko sklad
17:30 – 18:15 Tehnologije OVE in stroškovni vidik P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
18:15 – 18:30 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: sobota, 21. oktober 2023 – 7 šolskih ur v živo v Termah Dobrna
Ura Naslov predavanja Predavatelj
08:00 – 8:10 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:10 – 8:30 Novosti delovanja mreže ENSVET Tjaša Bandelj, Eko sklad
8:30 – 9:20 PV paneli na strehah in požarna varnost Milan Hajdukovič, SZPV
09:20 – 9:50 Obvladovanje pregrevanja stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

9:50 – 10:20 Odmor
10:20 – 11:20 Primer dobre prakse s predstavitvijo orodja PVGIS Jure Vetršek, IRI UL
11:20 – 12:00 Delavnica  – izzivi in ovire delovanja mreže ENSVET pri spodbujanju OVE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

P. prof. dr. Henrik Gjerkeš,

Neva Jejčič, GI ZRMK

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo  
13:00 – 15:00 Uvod v terenski ogled Neva Jejčič, GI ZRMK
Terenski ogled P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 

  1. dan: ponedeljek, 6. november 2023 – 3 šolske ure v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj
15:30 – 15:40 Uvod četrti dan usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
15:40 – 16:15 Kulturnovarstveni vidiki pri načrtovanju naprav OVE Domen Rus, ZVKDS
16:15 – 16:55 Naprave OVE in nosilnost konstrukcije Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
16:55 – 17:10 Odmor
17:10 – 18:00 PURES-3 in OVE Prof. dr. Sašo Medved, FS UL
18:00 – 18:20 Izsledki raziskave REUS o rabi OVE v gospodinjstvih Rajko Dolinšek, Informa Echo
18:20 – 18:30 Zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Vsebinsko sta usposabljanje pod oznako U5-4 oblikovali Neva Jejčič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Organizacijo, koordinacijo in izvedbo usposabljanja vodi Neva Jejčič.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna in dogodek je namenjen izključno energetskim svetovalcem mreže ENSVET. Kljub temu je obvezna prijava preko spletne platforme TRAJNOSTNAGRADNJA.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Usposabljanje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2 Krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo.


Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke (U1-4 in U1-5))

Termin U1-4
Torek, 3. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, četrtek, 5. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v sredo, 11. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Termin U1-5
Sreda, 4. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, petek, 6. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v četrtek, 12. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Namenjeno
Strokovnjakom v javnem sektorju, predstavnikom lokalnih skupnosti, ministrstev in njihovih organov, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Celovita prenova stavb za krepitev njihove odpornosti na ekstremne vremenske dogodke (U1-4 in U1-5)

Vsebina

Usposabljanje bo potekalo med 9:00 in 15:15, v torek, 3. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, četrtek, 5. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v sredo, 11. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

V okviru usposabljanja je posebna pozornost namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju celovite prenove, ki je eden izmed ključev za čim hitrejše razogljičenje stavbnega fonda v našem okolju in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov.

Tokratno usposabljanje z oznako U1-4 naslavlja celovito prenovo stavb s poudarkom na krepitvi njihove odpornosti zaradi vse hujših ekstremnih vremenskih dogodkov, enemu izmed njih smo bili priča v začetku avgusta v večjem delu Slovenije, kjer je vodna ujma je pokazala vse razsežnosti škode in degradacije grajenega in naravnega okolja, npr. preobrazba rečnih strug, plazenje terena, uničenje rodovitne prsti, porušene stavbe, oskrba z vodo in elektriko in druge nujne gospodarske storitve. Zaradi obsežnejših in vse bolj uničujočih tovrstnih dogodkih, kot so neurja, vročinski valovi, suše, požari, plazovi in drugi pojavi, so bili na ravni EU in naše države sprejeti strateški in izvedbeni dokumenti.
Udeležencem bodo najprej orisane razsežnosti in resnost podnebnih sprememb, ki so vse hujše in vsako leto silovitejše. Predstavljeni bodo sprejeti strateški in izvedbeni dokumenti na nivoju EU in naše države, pa tudi izzivi in novosti na tem področju. Dotaknili se bomo temeljnih načel urejanja prostora in graditev, tudi stavb kulturne dediščine, ki imajo poseben status in režim zaščite in tudi možne ukrepe pri prenovi stavb in infrastrukturnih objektov (transportne poti, oskrba s pitno vodo in energijo, odvodnjavanje zalednih, meteornih in fekalnih vod, odvoz odpadkov) ter tudi zdravstvene vidike v luči podnebnih sprememb.

Odločevalci, prostorskih načrtovalci in strokovnjaki z relevantnih področji bodo predstavili trenutno stanje, prognoze in izzive, s katerimi se bomo že jutri srečali zaradi ekstremnih dogodkov ter tudi ukrepe za omilitev in preprečitev hujših posledic. Kako bomo v prihodnje krepili odpornost stavb, kateri mehanizmi in ukrepi so na voljo ter zakaj moramo razmišljati o širšem grajenem in naravnem okolju pri prenovi stavb.
Učno gradivo bo slušateljem dostopno preko spletne učilnice, kjer bodo imeli dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko tudi v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanja obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. dan: torek, 3. oktober in sreda 4. oktober 2023, 7 šolskih ur, v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 9:15 Pozdravni nagovor Predstavnik MOPE
09:15 – 9:50 Uvodni nagovor

in predstavitev usposabljanja v okviru

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

9:50 – 10:45 Podnebne spremembe – vplivi na stavbe, grajeno in naravno okolje Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, UL BF
10:30 – 10:45 Odmor
11:00 – 11:30 Podnebne spremembe – urejanje prostora in graditev objektov Tbd, MNVP
11:30 – 12:00 Izzivi in novosti na področju URE in OVE Mag. Erik Potočar, MOPE
12:00 – 12:30 Osem meril visokokakovostne kulture gradnje Mag. Barbara Žižič Baumgartner, MK
12:30 – 13:30 Odmor  za kosilo
13:30 – 14:30 Celovita prenova stavb po trajnostnih merilih Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

14:30 – 15:00 Stavbe in ekstremni vremenski dogodki Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
15:00 – 15:15 Interaktivni del Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. dan: četrtek, 5. oktober in petek, 6.oktober 2023, 7 šolskih ur, hibridno – v živo in preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
9:10 – 10:00 Urejanje prostora v prihodnje Dr. Maja Simoneti, IPOP
10:00 – 11:00 Urejanje voda Doc. dr. Primož Banovec, UL FGG VGI
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:15 Urbani vodni krog Asist. dr. Matej Radinja, UL FGG IZH
12:15 – 13:00 Zemeljski plazovi Dr. Mateja Jemec Auflič, GeoZS
13:00 -13:45 Odmor za kosilo
13:45 – 14:15 Temeljenje in odvodnjavanje stavb Mag. Dušanka Brožič, GI ZRMK
14:15 – 15:00 Povečanje trdnosti in stabilnosti objektov Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
15:00 – 15:15 Interaktivni del Mag. Miha Tomšič,

Neva Jejčič, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 3. dan sreda , 11. oktober in četrtek, 12. oktober 2023, 7 šolskih ur, v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
09:00 – 9:10 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
09:10 – 9:30 Organizacijski ukrepi v primeru ekstremnih dogodkov Dr. Blaž Dolinšek, GI ZRMK
9:30 – 10:00 Podnebne spremembe in zdravstveni vidiki Prim. prof. dr. Ivan Eržen, NIJZ
10:00 – 10:50 Vlaga v stavbah Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
10:50 – 11:00 Odmor
11:00 – 11:20 Zaščita in reševanje stavb kulturne dediščine ob naravnih nesrečah Maja Jeglič, MK
11:20 – 12:00 Oskrba stavb z energijo in ukrepi ob ekstremnih dogodkih Dr. Rudi Vončina, EIMV
12:00 – 12:45 Primeri dobre prakse Robert Kus, MOL
12:45 – 13:30 Odmor  za kosilo
13:30 – 14:15 Preventivni in omilitveni ukrepi za povečanje požarne odpornosti grajenega in naravnega okolja Dr. Aleš Jug, SZPV
14:15 – 15:00 Praktični primeri rešitev poškodb na stavbah Tomaž Škerlep, GI ZRM
15:00 – 15:15 Interaktivni del z zaključki Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Prijava na usposabljanje

Število mest je omejeno. Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Zaradi dostopa do e-usposabljanja, spletne učilnice ter organizacije in izvedbe dogodka se je treba prijaviti preko spletne prijavnice na tej strani.

Vpis v spletno učilnico

Prijavljeni udeleženci prejmejo v e-poštni nabiralnik podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku predavanj v e-obliki preko e-pošte. Prosimo preverite tudi nabiralnik za vsiljeno/spam/nezaželeno pošto in označite, da je naša pošta varna.

Kreditne točke ZAPS in IZS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 5 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


NA SEJMU DOM 2023 PODJETJI SATLER in ROTO ECO PREJELI ZELENA OKOLJSKA CERTIFIKATA ZKG (Gradbenik 4/2023)

Na sejmu DOM 2023 v Ljubljani sta iz rok državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energija mag. Uroša Vajgla znak ZKG prejela podjetje SATLER za “Sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva »SATLER«” in podjetje ROTO ECO za “Razvoj povoznega polietilenskega rezervoarja Roterrra drive”.

Pri razogljičenju stavb je eden izmed ključnih mahanizmov zagotavljanje kakovosti, ki ga pri nas podpira vsebinsko nadgrajeni zeleni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu.

Več v članku “Razogljičenje stavb in okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu” (Gradbenik 4 - 2023).


NA SEJMU MEGRA 2023 PODJETJI DULC in LUMAR IG PREJELI ZELENA OKOLJSKA CERTIFIKATA ZKG (Gradbenik 3/2023)

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE vsebinsko nadgrajeni znak ZKG za “razvojne dosežke zelenih tehnologij” sta na sejmu MEGRA 2023 podjetju DULC za “Implementacijo sistema Solinterra” in podjetju LUMAR IG za »Razvoj konstrukcijskih sistemov Lumar« podelili ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek, in predstavnica GI ZRMK, izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, nagrajencema pa je čestital predsednik uprave Pomurskega sejma, gospod Janez Erjavec.

Več informacij o prejemnikih zelega okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) in o nagrajenih razvojnih dosežkih zelenih tehnologij najdete v priloženem članku “Na sejmu MEGRA 2023 podeljena zelena okoljska certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu” (Gradbenik 3 - 2023).


DO BREZEMISIJSKIH STAVB S TRAJNOSTNO GRADNJO IN PRENOVO (Gradbenik 3/2023)

Članek v reviji Gradbenik (3/2023) predstavlja zadnje postopke usklajevanja revizije Direktive EU o energijski učinkovitosti stavb (EPBD), ki jo pričakujemo v drugi polovici leta 2023.

Prenova EPBD bo prinesla velike spremembe pri obravnavi energijske učinkovitosti stavb s poudarkom na uporabi energije iz obnovljivih virov na, ob in v bližini stavbe, postavila minimalne standarde energijske učinkovitosti za celotni stavbni fond, prepisala gradnjo brezemisijskih novih stavb, poenotila na ravni EU energetsko izkaznico stavbe in postavila strožji okvir za pospešeno celovito prenovo stavb, najprej tistih, ki so energetsko najmanj učinkovite.

Ob tem je posebej izpostavljeno tudi izboljšanje potresne in požarne odpornosti, zdravo in prijetno notranje okolje, krožnost uporabljenih gradiv in obvladovanje ogljičnega odtisa stavbe v celotnem življenjskem ciklu. Glede na dejstvo, da moramo naš stavbni fond do leta 2050 preoblikovati v brezemisijskega, so pred nami zahtevne naloge.

Več v članku (Gradbenik 3 - 2023).


Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in kulturnovarstvenega vidika (U4-2)

Termin
Četrtek, 16. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a,
četrtek, 24. marca 2023, od 9:00 do 12:15, v živo
četrtek, 30. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a in
petek, 7. aprila, od 9.00 do 12.15 v živo.

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

V integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) v koordinaciji Ministrstva za okolje podnebje in energijo (MOPE) je predviden niz usposabljanj za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda kot gradniku postopnega prehoda v brezogljično družbo (www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/). Niz tematskih usposabljanj je namenjen tudi strokovnjakom v javnemu sektorju kamor sodijo gradbeni in stanovanjski inšpektorji ter inšpektorji za energetiko, kulturo in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami RS (v nadaljevanju inšpektorji).

Osnovna naloga inšpektorjev je nadzor nad izvajanjem predpisov pri gradnji in prenovi stavb. Pri njihovem delu je ključno tudi poznavanje novosti strateških in izvedbenih aktov na ravni EU in Slovenije, predpisov, standardov in dobre prakse. K dvigu kakovosti v vseh procesih gradnje (načrtovanje, izvedba) in posledično k višji kakovosti bivalnega/delovnega in grajenega okolja sodi dobra usposobljenost, kompetence ter dodatna znanja in veščine, ki so temelj zaupanja vseh vpletenih deležnikov (investitor, lastnik, uporabnik, stroka).

Celovitost načrtovanih ukrepov v procesu prenove stavb je povezana z ukrepi na ovoju stavbe in tehničnih sistemih. Dva izmed najpogostejših in tudi učinkovitih ukrepov sta menjava zunanjega stavbnega pohištva (okna in vrata) in dodatna toplotna zaščita fasade in tal ali stropa nad ali pod ogrevanimi površinami).

Velik vpliv pri prenovi na končno podobo oz. izgled stavbe, naselja ali krajine ni povezan le s poznavanjem predpisov in drugih aktov, temveč je ključno širše razumevanje politik, načel urejanja prostora z mehanizmi umeščanja objektov in naprav, zahtev bistvenih lastnosti gradbenih objektov, okoljskih, družbenih in finančnih vidikov ter posebnosti, ki veljajo za stavbe kulturne dediščine, in tudi novosti in trendov v stroki.
Ukrepi na ovoju stavbe poleg manjše rabe energije, nižjih stroškov obratovanja ter izboljšanju bivalnega in delovnega okolja pripomorejo tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa in posledično k blaženju podnebnih sprememb .
Na usposabljanju (U4-2) bo poudarek na okoljskih in kulturnovarstvenih vidikih pri prenovi na ovoju stavbe. Udeležencem bodo predstavljeni strateški dokumenti na ravni EU in Slovenije, zakonodaja in njene novosti (gradbeno prostorska, energetska in kulturnovarstvena), trajnostni vidiki v celotnem življenjskem ciklu, okoljsko vzdržno vedenje, potresna in požarna odpornost, posebnosti stavb kulturne dediščine, primer dobre prakse s terenskim ogledom ter pomen zagotavljanja kakovosti na primeru okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG.

Učno gradivo bo dostopno preko spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno prostovoljno individualno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci bodo prejeli dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Usposabljanja obsega 21 šolskih ur in bo potekalo po naslednjem programu:

1. del: četrtek, 16. marec 2023 – 7,3 šolskih ur, – v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Splošni napotki z uvodom v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:10 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja

»LIFE IP CARE4CLIMATE«

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
9:10 – 9:15 Pozdravni nagovor tbd, MOPE
9:15 – 9:40 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:00 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MOPE
10:00 – 10:15 Odmor
10:15 – 11:15 Precepi in dejavniki okoljsko vzdržnega vedenja in vloga inšpektorjev Zasl. prof. dr. Marko Polič,

UL – FF

11:15 – 12:15 Trajnostna gradnja in okoljski vidiki  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
12:15– 13:00 Odmor  za kosilo
13:00 – 13:45 Okoljski in kulturnovarstveni vidiki ter terminologija prenove stavb Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
13:45 – 14:45 Utrditveni ukrepi in povečanje potresne odpornosti pri prenovi stavb Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
14:45 – 15:00 Uvod v terenski ogled Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Terenski ogled: petek, 24. marec, – 2,5 šolski uri – v živo v dvorani Forum na GR in terenski ogled stavbe kulturne dediščine v Ljubljani

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 10:15 Terenski ogled Neva Jejčič, GI ZRMK
10:15 – 10:40 Odmor  s prihodom na sejem DOM
10:40 – 11:25

in od

11:30 – 12:15

Zagotavljanje kakovosti in vloga okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu

(dvorana Forum na GR v dveh skupinah)

Neva Jejčič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. del: četrtek, 30. marec 2023, – 7,3 šolskih ur – v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8:30 – 8:40 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:45 Upoštevanje potreb funkcionalno oviranih pri prenovi stavb Andreja Albreht, dr. Andreja Zapušek Černe, Zavod dostop
9:45 – 10:00 Odmor
10:00 – 10:45 Novosti varstva dediščine in načela z izhodišči Davoške deklaracije Mag. Barbara Žižič Baumgartner, MK
10:45 – 12:00 Zakonodaja in smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine Marija Režek Kambič, ZVKDS
12:00 – 12:45 Odmor
12:45– 13:45 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES Prof. dr. Sašo Medved, FS UL
13:45 – 14:15 Spremembe pri izdelavi energetskih izkaznic Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Luka Zupančič, GI ZRMK
14:15 – 15:00 Požarna varnost pri posegih na ovoju stavbe Milan Hajdukovič, SZPV
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

 3. del: petek, 7. april 2023, – 4 šolske ure – v živo

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:10 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:40 – 9:40 Sistem urejanja prostora in umeščanje proizvodnih naprav za izkoriščanje OVE v prostor Barbara Radovan, MNVP
9:40 – 10:10 Evakuacijske in intervencijske poti pri prenovi stavb Mateja Gris , SZPV
10:10 – 10:30 Odmor
10:30 – 11:30 Novosti pri prenovi v luči nove zakonodaje Barbara Radovan, MNVP
11:30 – 12:00 Mednarodni dokumenti varstva dediščine in podnebne spremembe Tatjana Adamič, ZVKDS
12:00 – 12:15 Interaktivna delavnica Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Vsebinska priprava delavnice: Neva Jejčič, mag Miha Tomšič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Usposabljanje je namenjeno inšpektorjem (gradbeni in stanovanjski inšpektorji ter inšpektorji za energetiko in za kulturo RS), ki so ključni pri nadzoru nad izvajanjem predpisov pri celovitih prenovah stavb.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli preko e-pošte podrobnejša navodila o prijavi oz. registraciji v spletno učilnico, kjer so dostopne informacije o poteku usposabljanja, ZOOM povezava za on-line dostop do usposabljanja, učna gradiva, zaključno preverjanje znanja oz. izpit in druge koristne informacije.

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z:


Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb, sejem Megra, 8. marec 2023, med 10:00 in 14:00, dvorana 2

PRIJAVA

Vabilo na delavnico Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb v sredo, 8. marca 2023, med 10:00 in 11:40 v dvorani 2 v okviru sejma MEGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

Stavbe imajo dolgo življenjsko dobo in so velik generator toplogrednih plinov. Pri prenovi stavb analiziramo energijske in druge kazalnike, ki imajo velik vpliv na ogljični odtis v celotni življenjski dobi. Pri tem upoštevamo poleg investicijskih stroškov tudi stroške upravljanja, uporabe, servisiranja, vzdrževanja in končne razgradnje vključno z recikliranjem in odpadki. Za doseganje zastavljenih ciljev in želene ravni kakovosti prenove je nujna vzpostavitev mehanizma zagotavljanja kakovosti z uvedenim sistemom kontrole kakovosti v vseh fazah prenove, tj. od načrtovanja do izvedbe.
Med instrumente zagotavljanja višje kakovosti sodijo tudi okoljske certifikacijske sheme (npr. Modri Angel, Okoljska marjetica – EcoLabel, …), ki zasledujejo vidike trajnostne gradnje (okoljski, družbeni, finančni). V našem okolju je zagotavljanje višje kakovosti že več kot četrt stoletja podprto z nacionalnim okoljskim certifikatom Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko znak ZKG, ki ga nadgrajujemo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) v koordinaciji Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Cilj dejavnosti je hitrejše razogljičenje stavbnega fonda, tako kot to predvidevajo zaveze ter strateški in drugi dokumenti na ravni EU in tudi pri nas.
Vzpostavitev novih, aktualiziranih kategorij znaka ZKG je še posebej ključna pri izbiri in naročilu blaga in storitev. Pri tem je pomemben razvoj priprave transparentnih elementov kakovosti z merili za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje ter vključitev pridobljenega certifikata ZKG za okoljsko prijaznejše produkte v javne razpise, npr. zeleno javno naročanje, in druge razpise, med pogoje za pridobitev finančnih sredstev in nepovratnih finančnih spodbud in nenazadnje tudi kot eno izmed dokazil pri okoljskih dajatvah in zavarovanju nepremičnine.
Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji? Ali imajo vpogled v okoljske vidike svojih produktov v celotni življenjski dobi? Kako poteka po njihovem mnenju dokazovanje in trženje tovrstnih produktov doma in v tujini? Smo pripravljeni na ta izziv?
Orisali bomo pomen upoštevanja okoljskih vidikov v luči podnebnih sprememb in s tem povezane prednosti za investitorja, uporabnika in ponudnika oz. proizvajalca ter pomenu znakov za okolje kot enemu izmed instrumentov zagotavljanja kakovosti pri razogljičenju stavb. Dotaknili se bomo priprave elementov kakovosti s prikazom postopka razvoja merili za vrednotenje oz. ocenjevanje z upoštevanjem okoljskih vidikov trajnostne gradnje v okviru certifikacijske sheme ZKG, več na spletni strani www.trajnostnagradnja.si/zkg/.

Program dogodka:

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 Pozdravni nagovor GI ZRMK in MOPE
10:05 Razogljičenje stavb Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:45 Nadgradnja razvoja znaka ZKG Neva Jejčič, GI ZRMK
11:00 Zeleno javno naročanje in znaki za okolje Janja Ribič, MOPE
11:20 Izzivi, potrebe, zahteve, izkušnje in predlogi za zagotavljanje kakovosti Vabljeni udeleženci
11:30 Razprava z zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Na dogodek vabljeni proizvajalci, dobavitelji in izvajalci blaga in storitev, javni in zasebni investitorji in finančne ustanove, projektanti in drugi deležniki, vpeti v proces gradnje in prenove.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do torka, 7. marca 2023, preko spletne prijave TUKAJ.

Po dogodku vabljeni ob 12. uri na slavnostno odprtje sejma MEGRA in podelitev zelenih znakov ZKG.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: