Dogodek bo potekal v sredo, 17. aprila 2024, med 9:00 in 12. uro v živo v dvorani 2 v okviru sejma MEGRA na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni in preko ZOOM-a.

V zadnjem obdobju se soočamo s podnebnimi spremembami, zaostrenimi geopolitičnimi, družbeno-ekonomskimi in okoljskimi razmerami. Zaradi tega so na ravni EU in naše države na področju graditeljstva sprejeti različni mehanizmi, usmerjeni v razogljičenje, vzpostavitev krožnosti v celotni gradbeni verigi in povečanju odpornosti stavb.
Na dogodku bodo orisane politike, zaveze in ukrepi za zeleni prehod – od povečanja odpornosti stavb do izboljšanja njihove energijske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije (OVE) in uvajanja krožnosti. Pojasnjena bo zakonodaja s stališča pridobitve upravnih dovoljenj pri posegih v prostor, prenovah stavb in namestitvi OVE naprav na/ob stavbi ter priložnosti in izzivi zelenega prehoda z arhitekturno-prostorskega in inženirskega gledišča. Predstavljeni bodo finančni mehanizmi Eko sklada in kontaktna točka OVE ter mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah EU v skladu z Uredbo EU 956/2023 – CBAM.

Vabilo

Celoten posnetek dogodka po posameznih predavanjih je na voljo spodaj.

 

Program spremljevalnega dogodka: sreda, 17. april 2024, med 9:00 in 12:00 uro v hibridni obliki:

Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
9:00 Prihod udeležencev z registracijo in vključitvijo v ZOOM
9:15 Stavbe v zelenem prehodu Neva Jejčič, GI ZRMK
URE in OVE Mag. Erik Potočar, MOPE
Odpornost stavb na ekstremne dogodke Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Ukrepi krožnega razogljičenja graditvene verige vrednosti Jasmina Karba, MOPE
Upravna dovoljenja pri prenovah stavb in napravah OVE Marko Baša, UE Postojna
Grajeno okolje po meri ljudi Arh. Andrej Kalamar, Studio Kalamar
Načrtovanje stavb v luči podnebnih sprememb Eva Markun, Marbo okolje
»Obnovljiva krožnost« Prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
Učinkovita raba omrežij Mag. David Batič, Agencija za energijo
Kontaktna točka OVE Iztok Gornjak, Borzen
Subvencije in krediti za okoljske naložbe Valentin Odar, Eko Sklad
Ogljična prilagoditev na mejah EU Mag. Barbara Jančar Rozman, OOZ Kamnik
11:10 Okrogla miza – prilagajanje, izzivi in priložnosti gospodarstva na zeleni prehod:

predstavniki GZS in OZS ter prejemniki zelenega znaka ZKG

11:50 Razprava z zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.