Termin
Ponedeljek, 4.december, med 13.45 in 19.00 v živo, GZS, dvorana E
Torek – petek, 5. – 8. december, med 14.00 in 19.00 preko Zoom, povezava v spletni učilnici

Namenjeno
Kandidatom za energetskega svetovalca mreže ENSVET

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Število mest je omejeno.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo in v živo v 3 tednih; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Prijava na uposabljanje

Vsebina

Tokratno usposabljanje je namenjeno kandidatom za svetovalce Ensveta.

Usposabljanje bo potekalo po naslednjem programu:

Program za 1 teden – 4. do 8. december 2023
1. dan, ponedeljek, 4. december 2023, med 13.45 in 19. uro, 6. šolskih ur
v ŽIVO, dvorana E na Gospodarski Zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
13:45 – 14:00 Registracija udeležencev
14:00 – 15:20 Terenski ogled VSS za Bežigradom – študijski primer Neva Jejčič, GI ZRMK
15:20 – 15:30 Odmor
15:30 – 16:00 Pozdravni nagovor s predstavitvijo delovanja Eko sklada Mag. Mojca Vendramin,
Eko sklad
16:00 – 16:15 Uvod v usposabljanje Neva Jejčič, GI ZRMK
16:15 – 17:00 Delovanje mreže ENSVET Tjaša Bandelj, Eko sklad
17:00 – 17:30 Predstavitev kontaktna točke za investitorje za naprave OVE Iztok Gornjak, Borzen
17:30 – 17:45 Odmor
17:45- 18:05 Programi in mehanizmi Eko sklada za občane in pravne osebe Tjaša Bandelj, Eko sklad
18:05 – 19:00 Energetska revščina Sabina Rajšelj, Eko slad
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
Udeleženci usposabljanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje v garaži ali na zunanjih parkiriščih GZS.
2. dan, torek, 5. december 2023, med 14. in 19. uro, 6. šolskih ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:10 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:10 – 15:30 Trdnost in stabilnost ter potresna odpornost stavb Dr. Samo Gostič, GI ZRMK
15:30 – 15:45 Odmor
15:45 – 16:30 Temeljenje in odvodnjavanje Mag. Dušanka Brožič, GI ZRMK
16:30 – 17:15 Statična presoja pri prenovi stavb Mag. Anton Štampfl, GI ZRMK
17:15 – 17:30 Odmor
17:30 – 18:15 Plazovi in preventivni ukrepi ob naravnih nesrečah Mag. Katarina Žibret, GI ZRMK
18:15 – 19:00 Terminologija prenove Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
 3. dan, sreda, 6. december 2023, med 14. in 19. uro, 6. šolskih ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:05 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:05- 15:45 Osnove gradbene fizike Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
15:45 – 16:00 Odmor
16:00 – 17:00 Merjenje parametrov notranjega okolja Dr. Boštjan Podkrajšek,
Zavod za varstvo pri delu
17:00 – 17:45 Termografija Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
17:45 – 18:00 Odmor
18:00 – 19:00 Vpliv kakovosti notranjega okolja na zdravje Izr. prof. dr. Andreja Kukec,
Medicinska fakulteta – UL
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
 

 

4. dan, četrtek, 7. december 2023, med 14. in 19. uro, 6. šolskih ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:10 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:10 – 15:30 Pravno varstva kulturne dediščine in smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine Marija Režek Kambič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
15:30 – 15:45 Odmor
15:45 – 16:25 Novosti varstva dediščine in merila visokokakovostne kulture gradnje Mag. Barbara Žižič Baumgartner,
Ministrstvo za kulturo
16:25 – 17:00 Varstvo dediščine v luči mednarodnih dokumentov Tatjana Adamič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
17:00 – 17:15 Odmor
17:15 – 18:25 Vlaga v stavbah Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
18:25 – 19:00 Načrtovanje naprav OVE in vidiki kulturne dediščine Domen Rus, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
 5. dan, petek, 8. december 2023, med 14:00  in 18:45 uro, 5 2/3 ur
v e-obliki oz. preko ZOOM-a
Ura Naslov predavanja Predavatelj-ica
14:00 – 14:10 Uvod Neva Jejčič, GI ZRMK
14:10- 15:30 Požarna varnost stavb in OVE Milan Hajdukovič, Slovensko združenje za požarno varnost
15:30 – 15:45 Odmor
15:45 – 16:30 Preventivni in omilitveni ukrepi za povečanje požarne odpornosti DDr. Aleš Jug, Slovensko združenje za požarno varnost
16:30 – 17:00 Evakuacijske in intervencijske poti Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varnost
17:00 – 17:15 Odmor
17:15 – 17:00 Baterije in požarna varnost DDr. Aleš Jug, Slovensko združenje za požarno varnost
18:00 – 18:45 Požarna varnost tehničnih sistemov in kurilnih naprav Milan Hajdukovič, Slovensko združenje za požarno varnost
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Vsebinsko sta usposabljanje oblikovali Neva Jejčič in izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Organizacijo, koordinacijo in izvedbo usposabljanja vodi Neva Jejčič.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna in dogodek je namenjen izključno kandidatom za energetske svetovalcee mreže ENSVET. Kljub temu je obvezna prijava preko spletne platforme TRAJNOSTNA GRADNJA.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Usposabljanje poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, akcija C2.2 Krepitev sposobnosti za prehod v nizkoogljično družbo.