Objavljen je nov razpis Znak kakovosti v graditeljstvu 2023

Za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje v okviru certifikacijske sheme ZKG lahko prijavitelji prijavijo proizvod, storitev, napravo ali tehnologijo, ki jo proizvajajo, tržijo ali izvajajo v Sloveniji.
Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proizvodnjo ali prodajo blaga in opravljanje storitev v Sloveniji.
Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za posamezno področje.
Najboljši v svoji kategoriji in tisti, ki za najboljšimi zaostajajo za največ 10 odstotkov, prejmejo certifikat ZKG.
Certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu, ZKG, bodo podeljeni na odmevnejših prireditvah. Predvidena je tudi dodatna promocija prejemnikov certifikata ZKG v okviru sejmov ali drugih javnih in strokovnih prireditev, na katerih sodeluje GI ZRMK.

Javni razpis bo predvidoma odprt do 10. novembra 2023.

VEČ