Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata

PRIJAVA

Vsebina

Vabilo na delavnico Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata v četrtek, 6. oktobra 2022, med 10:30 -12:30 v okviru sejma Ambient-Dom plus v dvorani FORUM na Gospodarskem razstavišču na Dunajski cesti 18 v Ljubljani in v e- obliki oz. preko ZOOM-a.

Okna in vrata sodijo med zunanji ovoj stavbe in so eden izmed ključnih elementov na poti v podnebno nevtralno družbo. Pri tem niso pomembne le njihove energijske in druge lastnosti, temveč tudi čim manjši ogljični odtis, kar je tudi eden izmed korakov na poti do čim hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda, kot to predvidevajo zaveze ter strateški in drugi dokumenti na ravni EU in tudi pri nas.

Stavbno pohištvo ima namreč dolgo življenjsko dobo, proizvodi pa se lahko glede na njihove funkcionalno-tehnične lastnosti, energijske kazalnike, ogljični odtis in primernost na krožni življenjski cikel (delež recikliranih surovin, ponovno uporabo, reciklabilnost) med seboj lahko precej razlikujejo. Zato je vzpostavitev te nove kategorije Znaka kakovosti v graditeljstvu oz. na kratko ZKG še kako aktualna in ključna pri izbiri in nakupu oken in vrat. Nadgradnja razvoja novih kategorij se izvaja v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) z namenom čim hitrejšega razogljičenja stavbnega fonda s poudarkom na zagotavljanju višje kakovosti.

Pri tem je ključen razvoj priprave transparentnih elementov kakovosti z merili za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje in tudi samoocenjevanje ter vključitev pridobljenega certifikata ZKG za okoljsko prijaznejša okna in vrata v javne razpise, npr. Zeleno javno naročanje, in druge razpise, pogojev za pridobitev finančnih sredstev in nepovratnih finančnih spodbud, npr. Eko sklada, in tudi za potrebe okoljskih dajatev in zavarovanje nepremičnine.

Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji stavbnega pohištva oz. oken in vrat? Ali razpolagajo z vpogledom v okoljske lastnosti njihovega proizvoda? Kako poteka po njihovem mnenju dokazovanje in trženje tovrstnih proizvodov doma in v tujini? So pripravljeni

Orisali bomo pomen pridobitve okoljskih lastnosti proizvodov v luči podnebnih sprememb, prednostih za investitorja, uporabnika, ponudnika oz. proizvajalca in pomenu priprave elementov kakovosti s podrobnimi merili za vrednotenje oz. ocenjevanje oken in vrat z upoštevanjem okoljskih vidikov trajnostne gradnje v okviru certifikacijske sheme ZKG, več na spletni strani www.trajnostnagradnja.si/zkg/, in upoštevanju certifikata ZKG v javnih in drugih razpisih.

Program

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:30 Pozdravni nagovor GI ZRMK in MOP
10:35 Trajnostna gradnje – okoljske lastnosti Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
11:00 Nadgradnja razvoja nove kategorije ZKG Neva Jejčič, GI ZRMK
11:15 Izzivi, potrebe, zahteve, izkušnje in predlogi za novo kategorijo ZKG – okoljske lastnosti  oken in vrat Vabljeni udeleženci
12:10 – 12:30 Razprava z zaključki
Moderator: mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Na dogodek vljudno vabljeni proizvajalci stavbnega pohištva, javni in zasebni investitorji in finančne ustanove, še posebej Eko sklad, projektanti in drugi deležniki, ki ste sodelovali pri uspešnih izvedbah prenove stavb oziroma tovrstne projekte načrtujete.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka predhodno prijavite najkasneje do srede, 5. oktobra 2022, preko spletne prijave TUKAJ.

Dogodek bo potekal v živo z možnostjo spremljanja v e-obliki preko Zoom povezave, ki bo udeležencem posredovana dan pred dogodkom.

Vljudno vabljeni.

PRIJAVA

Usposabljanje organiziramo v sodelovanju z: