Usposabljanje

Usposabljanje ključnih deležnikov na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov in zelenih tehnologij

Do leta 2026 bo organiziranih 36 usposabljanj za več skupin deležnikov, katerih usposobljenost je ključna za usklajeno in usmerjeno pripravo in izvedbo prenove stavbnega fonda. Usposabljanja so namenjena strokovni javnosti – spodbujevalcem prenove, kot so: lastniki javnih, stanovanjskih in nestanovanjskih, arhitekti, inženirji, načrtovalci, nadzorniki, inšpektorji, izvajalci, energetski svetovalci, konzultanti, pregledniki, pogodbeniki, upravljavci stavb javnega sektorja, upravniki večstanovanjskih stavb, predstavniki finančnih inštitucij in odločevalci, torej vsi, ki lahko v procesu prenove vplivajo na kakovostne tehnične rešitve in trajnostni vidik prenove.

Aktualna usposabljanja

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
sreda, 6. marec 2024, med 9.00 in 13.45, v dvorani Urška 1 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
torek, 12. marec 2024, med 9:00 in 14:50, v e-obliki (preko ZOOM-a),
petek, 15. marec 2024, med 10:00 in 13:15 na Gospodarski zbornici Slovenije s terenskim ogledom in
sreda, 20. marec 2024, med 10:00 in 15:00 uro v e-obliki (preko ZOOM-a.)

Namenjeno
Projektantom ter javnim in zasebnim investitorjem in strokovnjakom s tega področja, ki so ključni spodbujevalci čim hitrejše solarizacije stavb.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo in v živo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
torek, 12. marca 2024, med 9:00 in 14:40 v e-obliki oz. preko ZOOM-a,
petek, 15. marca 2024, med 10:00 in 13:15 hibridno (v živo na Gospodarski zbornici Slovenije in v e-obliki oz. preko ZOOM-a) s terenskim ogledom,
ponedeljek, 18. marca 2024, med 9:00 in 14:30 v e-obliki oz. preko ZOOM-a in
v sredo, 20. marca 2024, med 10:00 in 15:00 uro v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Namenjeno
Projektantom ter javnim in zasebnim investitorjem in strokovnjakom s tega področja, ki so ključni spodbujevalci čim hitrejše solarizacije stavb.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo in v živo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Prihajajoča usposabljanja

Celovita energijska prenova večstanovanjskih stavb (U1-6)

Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko prezračevanje z rekuperacijo pri prenovi stavb (U2-2)

Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko prezračevanje z rekuperacijo pri prenovi stavb (U2-3)

Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko prezračevanje z rekuperacijo pri prenovi stavb (U2-4)

Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko prezračevanje z rekuperacijo pri prenovi stavb (U2-5)

Zagotavljanje zrakotesnosti in mehansko prezračevanje z rekuperacijo pri prenovi stavb (U2-6)

Energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo in njegova vgradnja (U3-3)

Energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo in njegova vgradnja (U3-4)

Energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo in njegova vgradnja (U3-5)

Energijsko učinkovito zunanje stavbno pohištvo in njegova vgradnja (U3-6)

Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in kulturnovarstvenega vidika (U4-3)

Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in kulturnovarstvenega vidika (U4-4)

Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in kulturnovarstvenega vidika (U4-5)

Toplotna zaščita stavbnega ovoja z upoštevanjem okoljskega in kulturnovarstvenega vidika (U4-6)

Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na OVE pri energijski prenovi stavb (U5-5)

Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije s poudarkom na OVE pri energijski prenovi stavb (U5-6)

Širša, energijska in protipotresna prenova stavb (U6-6)

Pretekla usposabljanja

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin U1-4
Torek, 3. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, četrtek, 5. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v sredo, 11. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Termin U1-5
Sreda, 4. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a, petek, 6. oktobra 2023, hibridno – v živo in preko ZOOM-a in v četrtek, 12. oktobra 2023, v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Namenjeno
Strokovnjakom v javnem sektorju, predstavnikom lokalnih skupnosti, ministrstev in njihovih organov, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
19., 20., in 21. oktober in 6. november 2023

Namenjeno
Energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
četrtek, 16. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a,
četrtek, 23. marca 2023, od 9:00 do 12:15, v živo
četrtek, 30. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a in
četrtek, 6. aprila, od 9.00 do 12.15 v živo.

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
četrtek, 16. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a,
petek, 24. marca 2023, od 9:00 do 12:15, v živo
četrtek, 30. marca, od 8.30 do 15.00 v e-obliki oz. preko ZOOM-a in
petek, 7. aprila, od 9.00 do 12.15 v živo.

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
19., 20., 21. in 22. december 2022.

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
13., 14. in 16. december 2022.

Namenjeno
Projektantom, širši strokovni javnosti.

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
24., 26. in 31. januar 2023

Namenjeno
Izvajalcem, proizvajalcem, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

PrijavaVeč

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
5., 6. in 7. april 2022

Namenjeno
Energetskim svetovalcem, energetskim managerjem, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Več

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
29., 30. in 31. marec 2022

Namenjeno
Energetskim svetovalcem, energetskim managerjem, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Več

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Spremljevalni dogodek usposabljanja

Termin
Sreda, 20. oktober 2021, med 13.30 in 15.00 uro.

Namenjeno
Udeležencem preteklih usposabljanj, predvsem pa upravnikom stavb.

Potek dogodka
V živo na odru v dvorani KOCKA, sejem Narava-zdravje, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana in v e-obliki preko Zooma.

Več

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Spremljevalni dogodek usposabljanja.

Termin
Petek, 22. oktober 2021, med 11.30 in 13.00 uro.

Namenjeno
Udeležencem preteklih usposabljanj, predvsem pa projektantom stavb.

Potek dogodka
V živo na odru v dvorani KOCKA, sejem Narava-zdravje, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana in v e-obliki preko Zooma.

Več

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
14., 15. in 16. aprila 2021

Namenjeno
Energetskim svetovalcem, energetskim managerjem, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Več

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
24., 25. in 26. marec 2021

Namenjeno
Predstavnikom lokalnih skupnosti, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Več

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
16., 17. in 18. december 2020

Namenjeno
Predstavnikom lokalnih skupnosti, širši strokovni javnosti

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Več

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Termin
9. , 15. in 29. Junij 2021

Namenjeno
Proizvajalcem stavbnega pohištva

Sestavni deli usposabljanja
E-usposabljanje na daljavo v obsegu 21 ur v 3 dneh; spletna učilnica; zaključno preverjanje znanja v spletni učilnici.

Več

Znak kakovosti v graditeljstvu

Nadgradnja ZKG - “Znaka kakovosti v graditeljstvu” z novimi vsebinami v podporo razogljičenju stavbnega fonda

LOGOTIP ZKG

Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) že 25 let podpira dobre odločitve pri gradnji stavb v Sloveniji. Novi izzivi, potrebe in zahteve so botrovali odločitvi za njegovo nadgradnjo z novimi kategorijami ZKG kot podporo celoviti, trajnostni, brezogljični in skoraj nič-energijski prenovi stavb.
Znak kakovosti v graditeljstvu označuje proizvode in storitve, ki izpolnjujejo visoka, strokovno pripravljena in mednarodno primerljiva merila kakovosti. Pri pripravi meril sodelujemo s ključnimi strokovnjaki in organizacijami. Z nadgradnjo ZKG v podporo razogljičenju stavb izpostavljamo najboljše na področju, s sodobnimi merili za kakovost nakazujemo smernice razvoja.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Znak kakovosti v graditeljstvu je neobvezni certifikacijski znak in blagovno-storitvena znamka. Označuje proizvode in storitve, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti.

Skoraj nič-energijska gradnja in prenova stavb, poraba obnovljivih virov energije, okolju prijazna in trajnostna gradnja, pa tudi uvajanje zelenega javnega naročanja na področju graditeljstva in gradenj predstavljajo ta trenutek enega največjih izzivov vsem udeleženim v procesu graditve, tako v domačem kot v mednarodnem merilu.

Pri trajnostni gradnji gre za globalno idejo, ki je že prodrla v zavest vsega sveta in človeštvo se začenja zavedati, da je od današnjega ravnanja odvisen njegov obstoj v prihodnosti. Tudi v Sloveniji si moramo prizadevati, da bi ustvarili čim bolj ugodne razmere za okolju prijazen način življenja.

K temu lahko ob ustrezni podpori veliko prispeva tudi slovensko graditeljstvo. Po tej poti mora odločno kreniti čim prej ter se povezovati predvsem na razvojnem in raziskovalnem področju.

In ne nazadnje – Trajnostna gradnja – se začne pri izbiri kakovostnega blaga in storitev.

Seveda kakovost nikoli ni bila poceni. Nemogoče je pričakovati, da bosta najkakovostnejšo blago in storitev hkrati najcenejša. Zato je morda največji prispevek znaka kakovosti v graditeljstvu v tem, da je ob vsesplošni težnji po čim večjem zniževanju stroškov in cen, dosegel ohranitev ali celo izboljšanje splošne ravni kakovosti. Njegov vpliv je viden tudi pri tistih proizvajalcih in ponudnikih storitev, ki ga iz različnih razlogov niso prejeli, saj si v neizprosnem boju za tržne deleže prevelikega zaostajanja za nagrajeno konkurenco ne morejo privoščiti.

Prijava na javni razpis za pridobitev okoljskega certifikata Znak kakovosti v grediteljstvu

Več informacij in prijava

Za primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje potencialni prijavitelji lahko prijavijo proizvode, storitve, naprave ali tehnologije, ki jih proizvajajo, tržijo ali izvajajo v Sloveniji.

Prijavitelj je proizvajalec, izvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanje storitev v Sloveniji.

Primerjalno vrednotenje oz. ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za posamezno področje oz. predmet. Dobitniki okoljskega priznanja znak kakovosti v graditeljstvu – ZKG, bodo imeli priložnost promovirati pridobljeno okoljsko priznanje ZKG v okviru sejmov ali drugih prireditvah.


Kazalniki trajnostne gradnje

Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje – prilagoditev evropskega okvira Level(s) za slovensko okolje (izvajalci: GI ZRMK, ZAG, MOP, MZI)

Obišči portal KTG

Nacionalni kazalniki trajnostne gradnje, ki nastajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bodo po pristopu usklajeni z evropskim sistemom Level(s) in vsebinsko prilagojeni nacionalnim okoliščinam graditve stavb. V projektu poteka priprava poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih želimo v največji možni meri navezati na nacionalno zakonodajo s področja graditve, na računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke, sprva predvsem načrtovanja in kasneje tudi gradnje stavb.
Kmalu bo alfa verzija kazalnikov TG na voljo za testno uporabo. V testiranje kazalnikov TG se lahko vključijo arhitekti, inženirji, gradbena industrija, investitorji, raziskovalci, študenti in vsi drugi zainteresirani strokovnjaki s področja graditve stavb. Poglobljeno poznavanje področja v tej fazi ni potrebno.

Razvoj nacionalnih kazalnikov poteka v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2020-2026) Akcija 4.4 (izvajalci GI ZRMK; ZAG, MOP). Prvi dve leti sta namenjeni posvetovanju z deležniki (delavnice z javnim sektorjem, gradbeno industrijo, arhitekti in inženirji, raziskovalci, stanovskimi organizacijami, Eko skladom, ministrstvi ipd.) in pripravi alfa verzije trajnostnih kazalnikov v vključujočem procesu s ključnimi odločevalci, uporabniki in razvojniki. Kazalniki trajnostne gradnje (alfa verzija) bodo po predvidevanjih pripravljeni v sredini leta 2020 in bodo posredovani v testiranje zainteresiranim uporabnikom. S prvim testiranjem želimo preveriti uporabnost (posamičnih, nacionalno prilagojenih) kazalnikov v realnih projektih in vsebinsko opredeliti znanje, orodja, podatkovne baze, merila ipd., ki jih na nacionalni ravni potrebujemo ob adaptaciji Level(s); saj ni verjetno (stroški, licence, nacionalne posebnosti), da bi se vezali na katerega od znanih tržnih certifikacijskih sistemov. Za sodelujoče pri testiranju alfa verzije kazalnikov bomo pripravili uvodno usposabljanje. Testiranje alfa verzije bo trajalo 12 mescev in bo potekalo interaktivno, preko »podpornega okolja in e–platforme«. Podporno okolje za trajnostno gradnjo je bistveno za ovrednotenje kazalnikov, nastajalo bo v tesnem sodelovanju s strokovnjaki različnih področij, z namenom zagotoviti informacije in podatke za ovrednotenje izbranega kazalnika (npr. podatke za LCC, podatke iz EPD) in deliti potrebna znanja o metodah, orodjih, standardizaciji, napredku na področju (točka znanja). V drugem delu projekta bomo nadgrajene kazalnike TG uredili v sistem za vrednotenje, imenovan beta verzija, sledilo bo uravnoteževanje kazalnikov in testiranje že na pravih projektih, na podlagi razpisa MOP. Do leta 2026 tako načrtujemo polno delujoč sistem za vrednotenje trajnostne gradnje, nacionalno prilagojen in skladen z Level(s), podprt z usposabljanji deležnikov in z e-platformo znanj o trajnostni gradnji.

Razvojne aktivnosti bo spremljal usmerjevalni odbor akcije, kamor so vključeni odločevalci in ključni deležniki trajnostne gradnje (TG): IZS, ZAPS, MJU, SSRS, predstavniki industrije in shem za certificiranje trajnostne gradnje.

Kazalniki trajnostne gradnje