Predmeti na voljo

Upravniki stavb so v strateških dokumentih opredeljeni kot ključni deležniki in spodbujevalci celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb. Upravljanje z nepremičninami že danes zahteva dobro, če ne kar vrhunsko usposobljenost in kompetence ter dodatna znanja in veščine, ki se refleksirajo tudi v zaupanju lastnikov / stanovalcev večstanovanjskih stavb do ponudnikov teh storitev.

Vloga upravnikov pri postopnem prehodu v brezogljično družbo je prepoznana tudi v integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE (https://www.care4climate.si/sl) v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor. V akciji C2.2. so predvidena tridnevna brezplačna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda. Niz usposabljanj je posebej namenjen upravnikom in njihovim strokovnjakom.

Tema tokratnega usposabljanja je višja kakovost celovite in hkrati tudi trajnostne prenove stavb s poudarkom na večji energetski učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije ter bivalnem ugodju.